Respect Veiligheid Autonomie

Zorg voor jezelf - Zorg voor de ander

Hoe we met seksualiteit omgaan verschilt van cultuur tot cultuur, van gezin tot gezin en van persoon tot persoon. Die verschillen mogen er zijn.

Er zijn ook overeenkomsten. We willen onszelf zijn. Gerespecteerd worden. Keuzes kunnen maken. Seksueel gezond zijn en blijven. Relaties aangaan. En veilig zijn. In het bevorderen van seksuele gezondheid is het nodig om zorg te hebben voor al die aspecten.

De Care for Sexuality Foundation deelt kennis en expertise over seksualiteit met ouders, opvoeders, scholen en organisaties. Door het geven van betrouwbare informatie over seksualiteit worden kinderen, jongeren en volwassenen geholpen om eigen, gezonde keuzes te maken.

Regelmatig geven we ouderavonden over de seksuele opvoeding. Informatie waar ouders echt mee verder kunnen, het uitwisselen van ervaringen en het kunnen stellen van vragen: het zijn leuke, dynamische, afwisselende en leerzame avonden! Wil je als school, kinderopvang, GGD, kerk, moskee of (zorg)instelling een ouderavond over seksualiteit en de seksuele opvoeding verzorgen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Nieuws

 • Veiligwijs groeit

  7 July 2022

  Goed nieuws! Zo kort voor de zomervakantie zijn we blij te vertellen dat er afgelopen half jaar weer ongeveer 2500 kinderen met Veiligwijs zijn gaan werken. De leerkrachten zijn getraind in het werken met Veiligwijs. Ouders kwamen op onze ouderavonden om tips te krijgen en met elkaar in gesprek te gaan over de seksuele opvoeding. We ontvingen steun van jullie als donateurs, zo waardevol. Onder 'over ons' 'ANBI' vind je het jaaroverzicht, het beleidsplan en het financieel jaarverslag. Voor vragen kun je natuurlijk contact met ons opnemen.

 • Veiligwijs is Goed Onderbouwd!

  13 July 2021

  De lesmethode Veiligwijs is door het RIVM erkend op het niveau Goed Onderbouwd!

  Lees meer

 

Veiligwijs is een nieuwe lesmethode voor relationele en seksuele vorming voor het basisonderwijs.

Meer informatie