Zorg mee

Ben je enthousiast over ons werk? En wil je ons steunen? Met elkaar kunnen we ons inzetten voor een samenleving waarin voldoende zorg is voor seksuele gezondheid en veilige relaties.

Waarom zoeken we donateurs? Het lanceren van een website voor jongeren, een training ontwikkelen voor ngo's, een goede lesmethode aan scholen aan kunnen bieden of reageren op maatschappelijke ontwikkelingen? We willen graag veel mensen bereiken. Met de hulp van mensen zoals jij kunnen we dit doen.

Door ons maandelijks te ondersteunen blijf je betrokken en kunnen we ons werk meer structureel vorm gaan geven. De Care for Sexuality Foundation heeft de ANBI-status. Dat betekent dat uw/ je gift van de belasting aftrekbaar is.

Maak uw maandelijkse gift over op NL03 TRIO 0390 3221 64 ten name van de Care for Sexuality Foundation. (Vermeld je naam en adres erbij.)

Wordt u donateur voor min. 20 euro p/mnd dan ontvangt u naast de inspiratieboekjes ook een van de Saar en Jop-boekjes (naar keuze).

Iedere donateur krijgt de nieuwsbrief en twee praktische Inspiratieboekjes 'Best spannend!' over de seksuele opvoeding toegestuurd: één voor jezelf en één om uit te delen.

Financiering Lesmethode

In onze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over het financieren van de lesmethode die we ontwikkelen. Voor een gift van 350 EUR kunt u een basisschool (naar keuze) een lesmethode doneren. Voor het verstrekken van een renteloze lening aan de Care for Sexuality Foundation (van 500, 1000 of 1500 EUR) kunt u contact opnemen met onze penningmeester via bestuur@careforsexuality.org.

Alvast hartelijk dank voor je zorg!

 

In samenwerking met De Jeugdzaak en de Family Factory hebben we een praktisch boekje gemaakt, met veel tips van ouders voor de seksuele opvoeding.

Een handig boekje om als ouder te bestellen en om als gemeente, school, CJG of GGD te verspreiden.

Bestellen